Volgende week staken alle basisschooldocenten. Maar waarom?

Op 27 juni wordt er door het hele land gestaakt in het basisonderwijs. Het eerste uur zullen de klassen leeg staan en zullen ouders hun kinderen een uur later naar school moeten brengen. 

Niet voor het eerst
Een staking in het onderwijs is uitzonderlijk en heeft sinds 2012 niet meer plaatsgevonden. Toen werd er gestaakt tegen de forse bezuinigingen op het passend onderwijs. 

Het salaris is te laag

De ontevredenheid van leraren heeft nu vooral te maken met de lage salarissen in het basisonderwijs. Een net beginnende basisschoolleraar verdient met 2436 euro bruto 7% minder dan een collega die net begint op een middelbare school.

Dat klinkt niet als veel, maar dit verschil wordt alleen maar groter als beide docenten meer gaan verdienen. Als we kijken naar dezelfde collega's, maar dan 10 jaar later, loopt het verschil in salaris al op tot zo'n 20%. 

Deze week besteedt AT5 dagelijks aandacht aan de situatie in het Amsterdamse basisonderwijs. Meer lezen doe je op AT5.nl/onderwijs.

De werkdruk is te hoog
Naast de lage salarissen klagen veel leraren over een te hoge werkdruk. De voornaamste reden hiervan is dat zij te maken hebben met een enorme administratieve rompslomp. Een leraar moet bijvoorbeeld alle toetsgegeven verwerken, registreren en analyseren.

Daarnaast moet er van elke leerling een leerlingvolgsysteem worden opgesteld en bijgehouden. Dan moet er nog voor iedere periode van zes weken een groepsplan worden geschreven over de ontwikkeling van de klas in zijn geheel. En daar komt dan ook nog bij dat het contact met ouders moet worden onderhouden en er verslagen moeten worden geschreven van iedere ouderavond. Een hoop werk dus.

De Wet Passend Onderwijs
Wat ook zorgt voor een hoge werkdruk zijn de gevolgen van de wet Passend Onderwijs. Deze wet zorgt ervoor dat er voor ieder kind op iedere school een plek is en kinderen met gedrags- of leerproblemen dus niet meer naar een school voor speciaal onderwijs hoeven.

Dit gaat dan bijvoorbeeld over kinderen met dyslexie, ADHD, autisme, een laag IQ of een moeilijke thuissituatie. Een leraar moet extra tijd en aandacht besteden aan deze leerlingen en het administratieve werk voor deze leerlingen is groter. 

Als er er niets verandert, neemt het lerarentekort groteske vormen aan.

Steeds meer leerlingen...
Op dit moment heeft Amsterdam een tekort van 71 fulltime leraren. Ondertussen neemt het aantal leerlingen toe. De afgelopen vijf jaar zijn er 5% meer leerlingen bijgekomen en de komende drie jaar zal er naar verwachting nog 7% bijkomen. 

...En steeds minder leraren
Hier staat tegenover dat de instroom van nieuwe docenten achterblijft. Pabo-opleiding worden steeds minder populair, mede door het lage salaris, maar ook door imagoproblemen met het beroep. Als het zo doorgaat zal Amsterdam 352 leraren tekort komen in 2020. In 2025 zal dit tekort oplopen tot 805.