UPDATE: Seba woensdag naar rechter om erfpachtreferendum

De Stichting Erfpachtbelang Amsterdam (Seba) waarschuwt nog één keer: Als het college van plan blijft om woensdag te stemmen over de nieuwe erfpachtplannen en dus géén referendum over de kwestie houdt, stapt de Seba naar de rechter.

Lange tijd leek het er op dat er een referendum over de nieuwe erfpachtplannen zou komen. Vorige week woensdag werd echter duidelijk dat er toch géén referendum komt. Het college kwam tot dit besluit op advies van de Initiatief-en Referendumcommissie.

Volgens deze commissie 'kunnen alleen raadsbesluiten referendabel zijn en ligt de bevoegdheid tot het nemen van besluiten over erfpacht formeel bij het college, en dus niet bij de raad.'

40.000 handtekeningen
Een referendum kán wel, maar dan moet het college hiertoe besluiten. En dit gaat niet gebeuren. Een collegemeerderheid is namelijk voorstander van de nieuwe plannen. Reden voor de Seba, die eerder al een kleine 40.000 handtekeningen vóór een referendum overhandigde, om te overwegen naar de rechter te stappen. 

De Seba heeft nu bij de gemeenteraad aangeklopt. De raad kán het referendumbesluit namelijk van de agenda halen. De kans dat dit gaat gebeuren lijkt echter klein. Ook in de raad zijn de voorstanders van de plannen namelijk in de meerderheid. De Seba wil zodoende het liefst zo snel mogelijk een kort geding aanspannen.

Update: 20.15 uur
Seba heeft vanavond niets van het stadsbestuur gehoord en zet de rechtszaak daarom door. Die vindt woensdagochtend om 9.30 uur plaats.