Kock vreest vrije rondvaartmarkt: 'Dat beperkt ons in aanpak wildgroei'

'Dit is uiteraard een tegenslag voor de aanpak van de drukte op het water', zegt wethouder Udo Kock in reactie op de uitspraak van de Raad van State. Daarmee is het nieuwe veelal gehate vergunningsysteem van de gemeente van de baan.

De tijdelijke exploitatievergunningen die in 2014 zijn verleend aan dertien verschillende bedrijven zijn door de uitspraak vernietigd. In plaats daarvan blijven de oude vergunningen, die voor onbepaalde tijd zijn verstrekt, gelden. 

Lees ook: Raad van State zet streep door nieuw vergunningsysteem voor rondvaartboten

'De uitspraak haalt één van de fundamenten onderuit van de Nota Varen uit 2013. De raad en het college willen de drukte op het water en in de stad tegengaan', zegt Kock. 'Het volumebeleid is daarin een cruciaal instrument om het aantal grote rondvaartboten te beperken en zo de drukte te beteugelen.'

Een tegenslag dus waar Kock zich bij neer moet leggen, al voelt hij zich ook gedeeltelijk gesteund. 'De Raad steun onze uitgangspunten en doelen om de drukte en overlast op het water te beteugelen.' 

Lees ook: Opluchting in rondvaartbranche: 'Gerechtigheid! Aan het werk, wethouder Kock!'

Kock zegt verder niets te zien in het vrijgeven van de rondvaartmarkt. 'Dat beperkt ons in de mogelijkheden om de drukte te beheersen en wildgroei aan rondvaartboten op het water tegen te gaan.' De wethouder denkt dat die vraag de komende tijd beantwoord dient te worden: 'Vasthouden aan volumebeleid of de markt vrijgeven?'

Flinke uitdaging
'Ik probeer met elk probleem dat ik in mijn werk tegenkom zo zakelijk mogelijk om te gaan', stelde Kock vanmiddag in een interview met AT5. 'En dat geldt ook voor dit prolbeem. Dit is wel een flinke uitdaging, want er is een flinke streep gezet door iets waar we vanaf 2013 aan gewerkt hebben.'