Wethouder: overlastgevende asielzoekers in West krijgen avondklok

Vijftig overlastgevende asielzoekers moeten vanaf 1 november opgevangen worden in de voormalige jeugdgevangenis Amsterbaken in West. Vanavond werd de buurt geïnformeerd door onder andere wethouder Van der Burg en wat blijkt de asielzoekers krijgen een avondklok. Vanaf 22.00 uur moet iedereen binnen zijn.

Veel bezorgde buurtbewoners vanavond bij de informatiebijeenkomst, want wat gaat er precies gebeuren met de asielzoekers die in de regulieren asielzoekerscentra voor te veel overlast zorgen? De asielzoekers die straks worden opgevangen in Amsterbaken.

Lees ook: Amsterdam krijgt speciale opvang voor overlastgevende asielzoekers

Zorgen over veiligheid kinderen
Bewoners uitten vooral hun zorgen over de veiligheid van hun kinderen. Naast de opvanglocatie zit voetbalclub SDZ en er recht tegenover ligt het Mediacollege met ruim 2700 studenten. Ook zit er vlakbij het 4e gymnasium, waar de bijeenkomst vanavond werd gehouden.

Wethouder Van der Burg probeerde buurtbewoners gerust te stellen. Om te voorkomen dat de asielzoekers ook in hun nieuwe buurt overlast gaan geven, krijgen ze zeven dagen in de week een dagprogramma. Na een gezamenlijk ontbijt, zijn er sportactiviteiten, groepsgesprekken en lessen over de normen en waarden van de Nederlandse samenleving. Wie zich goed gedraagt mag tegen een kleine vergoeding klusjes doen. Wie zich onttrekt aan het dagprogramma krijgt sancties opgelegd.

Vrij bewegen, maar 's avonds binnen
Maar de belangrijkste maatregel is toch wel de avondklok. De asielzoekers mogen zich vrij bewegen door de stad maar moeten om 22.00 's avonds binnen zijn. Bij goed gedrag gaan ze na drie maanden terug naar een reguliere AZC, anders wordt iemand overgeplaatst.

De wethouder zei na afloop van de avond dat hij alle vertrouwen heeft in de plannen van het COA en de samenwerking met de stad en dat er in geval van overlast goed gehandhaafd wordt. 'Het feit dat het COA een organisatie is die al met deze mensen dealt, dat wij een zeer professionele politie hebben in Amsterdam, dat we hier een extra koppel handhavers op zetten, dat we goeie afspraken maken, dat we veel ervaring hebben in de stad met overlast gevende mensen.' 

Mochten buurtbewoners toch overlast ervaren van hun nieuwe buren, dan kunnen zij straks bellen met een speciaal telefoonnummer.

Initialiseren Google Maps
  • Kaart
  • Street view
  • Als er geen beeld verschijnt, is de locatie te ver weg van een street view locatie